facebook

Grondwerken

Goede grondwerken zijn steeds de basis van een goede tuinaanleg!  De start van ieder project gaat meestal gepaard met grondverzet: het uitbreken van oude terrassen, uitgraven van nieuwe terrassen, omspitten van plantvakken, afgraven van oude gazons, plaatsen van drainagesystemen,...  Een tuin kan op zich heel mooi aangelegd zijn, maar wat er zich in de grond afspeelt, komt pas zichtbaar na enige tijd, en dan is het meestal te laat.

Door een bezoek vooraf kunnen wij al snel weten met welke bodemsituatie u te maken heeft. We bekijken alle omgevingsfactoren zoals de aanwezige onkruidgroei, het profiel van het terrein, de soort grond, de voorgeschiedenis van het perceel, de verschillende bodemlagen, de kleur en reuk van de aarde, tot zelfs de volledige historische achtergrond van de streek.  Al deze factoren bepalen welke handelingen moeten uitgevoerd worden en eventueel welke soorten bodemverbetering nodig zijn. Op die manier verkrijgt men een zuurstofrijke grond die zorgt voor een ideale verhouding tussen de verschillende voedingsstoffen. Deze uitwisseling van voedingsstoffen is tenslotte het allerbelangrijkste proces dat zich in een tuin afspeelt.  Zonder deze levensbelangrijke processen komt een tuin nooit tot stand.  Daarom is het heel belangrijk dat er veel zorg en aandacht aan dit onderdeel gespendeerd wordt.  Het is ook daarom dat we de laatste jaren enorm veel hebben ge├»nvesteerd in gepaste machines, zodat we deze werken volledig zelf en volgens onze eigen hoge normen kunnen uitvoeren.

Created by Pixular