facebook

Verhardingen

Bij de aanleg of heraanleg van tuinen komen meestal heel wat verhardingswerken voor.  doorheen de jaren hebben wij een stevige ervaring opgebouwd op dit vlak.   Voor zowel kleine als grotere projecten kan er op onze vakkenis beroep gedaan worden.

Bij het begin van ieder project stellen wij de verschillende mogelijke materialen voor met hun voor- en nadelen.  naargelang de keuze en het budget van de klant sturen wij onze klanten naar onze vaste leveranciers.  In hun uitgebreide showroom geven zij verdere technische uitleg over de verschillende producten.  Deze informatie en onze constante begeleiding geven aan de klant een stevige houvast aan het begin van ieder project.

Ieder werk, hoe groot of hoe klein ook, staat steeds onder onze leiding.  Voor de klant is dit van groot belang, omdat er voor hen steeds 1 aanspreekpunt is waar de verschillende aspecten van de aanleg kunnen besproken worden.  Het grote voordeel is dat wij bij de uitvoering van deze werken steeds rekening houden met de beplantingswerken die nog moeten volgen.  Wij zien de problemen onmiddellijk en stellen ook onmiddellijk een gepaste oplossing voor.


Created by Pixular